Genealogy Data Page 1901 (Pedigree Pages)

Genealogy Data Page 1901 (Pedigree Pages)

For privacy reasons, Date of Birth and Date of Marriage for persons believed to still be living are not shown.

    
     Sorensen, Niels
 d. 11 Jul 1835
 
   Nielsen, Hans
 b. 13 May 1791
 d. Jun 1862
  
     Jorgensen, Hans
 d. 4 Dec 1788
    Hansen, Birthe
 b. 12 Jun 1763
 d. 24 Oct 1828
  
     Jensen, Karen
 d. 18 Aug 1794
  Hansen, Birthe Sophie
 b. 8 Feb 1829
 d. 16 Sep 1855
    
     Olsen, Jorgen
 b. 11 Sep 1729
    Jorgensen, Ole
 b. 12 May 1775
 d. 22 May 1849
  
     Eskensen, Anne
 b. 11 Mar 1736
 d. 28 Mar 1817
   Olsen, Anne Frederikke
 b. 10 Dec 1801
 d. 1856
   
     Pedersen, Christen
 b. ABT 1746
 
    Christensen, Kirstine
 b. 25 Jun 1775
  
     Danielsen, Birthe-Berte
 b. 1743
    

Back to Main Page


    
     Sorensen, Niels
 d. 11 Jul 1835
 
   Nielsen, Hans
 b. 13 May 1791
 d. Jun 1862
  
     Jorgensen, Hans
 d. 4 Dec 1788
    Hansen, Birthe
 b. 12 Jun 1763
 d. 24 Oct 1828
  
     Jensen, Karen
 d. 18 Aug 1794
  Hansen, Hans Frederick
 b. 23 Apr 1831
 d. 14 Nov 1910
    
     Olsen, Jorgen
 b. 11 Sep 1729
    Jorgensen, Ole
 b. 12 May 1775
 d. 22 May 1849
  
     Eskensen, Anne
 b. 11 Mar 1736
 d. 28 Mar 1817
   Olsen, Anne Frederikke
 b. 10 Dec 1801
 d. 1856
   
     Pedersen, Christen
 b. ABT 1746
 
    Christensen, Kirstine
 b. 25 Jun 1775
  
     Danielsen, Birthe-Berte
 b. 1743
    

Back to Main Page


    
     Sorensen, Niels
 d. 11 Jul 1835
 
   Nielsen, Hans
 b. 13 May 1791
 d. Jun 1862
  
     Jorgensen, Hans
 d. 4 Dec 1788
    Hansen, Birthe
 b. 12 Jun 1763
 d. 24 Oct 1828
  
     Jensen, Karen
 d. 18 Aug 1794
  Hansen, Johan Ernest
 b. 6 Dec 1833
 d. 10 Oct 1834
    
     Olsen, Jorgen
 b. 11 Sep 1729
    Jorgensen, Ole
 b. 12 May 1775
 d. 22 May 1849
  
     Eskensen, Anne
 b. 11 Mar 1736
 d. 28 Mar 1817
   Olsen, Anne Frederikke
 b. 10 Dec 1801
 d. 1856
   
     Pedersen, Christen
 b. ABT 1746
 
    Christensen, Kirstine
 b. 25 Jun 1775
  
     Danielsen, Birthe-Berte
 b. 1743
    

Back to Main Page


    
     Sorensen, Niels
 d. 11 Jul 1835
 
   Nielsen, Hans
 b. 13 May 1791
 d. Jun 1862
  
     Jorgensen, Hans
 d. 4 Dec 1788
    Hansen, Birthe
 b. 12 Jun 1763
 d. 24 Oct 1828
  
     Jensen, Karen
 d. 18 Aug 1794
  Hansen, Peder
 b. 6 Dec 1833
 d. 3 Apr 1901
    
     Olsen, Jorgen
 b. 11 Sep 1729
    Jorgensen, Ole
 b. 12 May 1775
 d. 22 May 1849
  
     Eskensen, Anne
 b. 11 Mar 1736
 d. 28 Mar 1817
   Olsen, Anne Frederikke
 b. 10 Dec 1801
 d. 1856
   
     Pedersen, Christen
 b. ABT 1746
 
    Christensen, Kirstine
 b. 25 Jun 1775
  
     Danielsen, Birthe-Berte
 b. 1743
    

Back to Main Page


    
     Jensen, Peder 
   Pedersen, Jens
 b. 1792
 d. 10 Jan 1860
  
    Svendsen, Kjersten  
  Jensen, Ole
 b. 6 Mar 1820
    
    Hansen, Ole
 b. 1745
 d. 1797
  
   Olsen, Johanne Marie
 b. 8 Jul 1794
   
     Mortensen, Anders
 b. ABT 1728
 d. 15 May 1814
    Andersen, Maren
 b. 1762
 d. 6 Dec 1846
  
     Povelsen, Inger
 b. ABT 1733
 d. 2 Oct 1803
 
    

Back to Main Page


    
     Mansson, Tyke
 b. 22 May 1700
 d. 8 Jan 1756
     Tykesson, Ola
 b. 1726
 d. 14 Mar 1783
 
      Olasdotter, Ellna
 b. 1705
 d. 7 Jun 1767
   Olsson, Tyke
 b. 29 Nov 1774
 d. 23 Nov 1831
  
     Toorsson, Sven
 b. 16 May 1709
 d. 6 Jan 1742
    Svensdotter, Bengta
 b. 10 Aug 1736
 d. 23 Jun 1824
  
     Palsdotter, Kerstina
 b. 6 Feb 1711
 d. 4 Jun 1750
  Tykesson, Ohla
 b. 14 Jul 1797
 d. 14 Jul 1797
    
   Akesson, Ingar   
    

Back to Main Page


    
     Mansson, Tyke
 b. 22 May 1700
 d. 8 Jan 1756
     Tykesson, Ola
 b. 1726
 d. 14 Mar 1783
 
      Olasdotter, Ellna
 b. 1705
 d. 7 Jun 1767
   Olsson, Tyke
 b. 29 Nov 1774
 d. 23 Nov 1831
  
     Toorsson, Sven
 b. 16 May 1709
 d. 6 Jan 1742
    Svensdotter, Bengta
 b. 10 Aug 1736
 d. 23 Jun 1824
  
     Palsdotter, Kerstina
 b. 6 Feb 1711
 d. 4 Jun 1750
  Tykesson, Ola
 b. 24 Sep 1801
 d. 2 Aug 1873
    
   Akesson, Ingar   
    

Back to Main Page


    
     Mansson, Tyke
 b. 22 May 1700
 d. 8 Jan 1756
     Tykesson, Ola
 b. 1726
 d. 14 Mar 1783
 
      Olasdotter, Ellna
 b. 1705
 d. 7 Jun 1767
   Olsson, Tyke
 b. 29 Nov 1774
 d. 23 Nov 1831
  
     Toorsson, Sven
 b. 16 May 1709
 d. 6 Jan 1742
    Svensdotter, Bengta
 b. 10 Aug 1736
 d. 23 Jun 1824
  
     Palsdotter, Kerstina
 b. 6 Feb 1711
 d. 4 Jun 1750
  Tykesson, Sven
 b. 21 Jun 1804
 d. 26 Jun 1804
    
   Akesson, Ingar   
    

Back to Main Page


    
     Mansson, Tyke
 b. 22 May 1700
 d. 8 Jan 1756
     Tykesson, Ola
 b. 1726
 d. 14 Mar 1783
 
      Olasdotter, Ellna
 b. 1705
 d. 7 Jun 1767
   Olsson, Tyke
 b. 29 Nov 1774
 d. 23 Nov 1831
  
     Toorsson, Sven
 b. 16 May 1709
 d. 6 Jan 1742
    Svensdotter, Bengta
 b. 10 Aug 1736
 d. 23 Jun 1824
  
     Palsdotter, Kerstina
 b. 6 Feb 1711
 d. 4 Jun 1750
  Tykesson, Sven
 b. 11 May 1805
 d. 17 May 1805
    
   Akesson, Ingar   
    

Back to Main Page


    
     Mansson, Tyke
 b. 22 May 1700
 d. 8 Jan 1756
     Tykesson, Ola
 b. 1726
 d. 14 Mar 1783
 
      Olasdotter, Ellna
 b. 1705
 d. 7 Jun 1767
   Olsson, Tyke
 b. 29 Nov 1774
 d. 23 Nov 1831
  
     Toorsson, Sven
 b. 16 May 1709
 d. 6 Jan 1742
    Svensdotter, Bengta
 b. 10 Aug 1736
 d. 23 Jun 1824
  
     Palsdotter, Kerstina
 b. 6 Feb 1711
 d. 4 Jun 1750
  Tykesson, Anders
 b. 12 Apr 1806
    
   Akesson, Ingar   
    

Back to Main Page


Back to Main Page